Med Kultura
MED KULTURA

BANESA “ MAN KASHAMIT”

PËRSHKRIMI ARKITEKTONIK Banesë qytetare , ndërtuar në fillim të shek XX – të. Është një banesë dykatëshe. Vlerësohet për trajtimin e elementeve arkitektonik të pamjes së jashtme të ndërtesës.

Fletë Teknike:

Shto informacion
    "The newly added information is the responsibility of the user who uploaded this information."