Med Kultura
MED KULTURA

KALAJA E TURRËS

Kalaja ilire, për fortifikimn dhe mbrojtjen e zonës. Gjate periudhës së Komunizmit pranë kalasë ka qënë vendosur dhe reparti ushtarak.

Fletë Teknike:

Shto informacion
    "The newly added information is the responsibility of the user who uploaded this information."