Med Kultura
MED KULTURA

NDËRTËSA E BASHKISË KAVAJË

Ndërtesë administrative, ndërtuar në fillim të shekullit të XX – të, përfaqëson një rrymë të caktuar arkitektonike, është ndërtesë dy katëshe, vlerësohet për skemën planimetrike – funksionale dhe trajtimin e elementeve arkitektonik të pamjes së jashtme si dritaret, kornizat, dekoracionet në suva etj. Aktualisht funksionon si institucion i bashkisë.

Fletë Teknike:

Shto informacion
    "The newly added information is the responsibility of the user who uploaded this information."