Med Kultura
MED KULTURA

URA E BUKAQIT

Ura e Bugaqit mbi përroin e fokës, 2 km, në perëndim të qytetit të kavajës në fshatin Bugaq. Është ndërtuar gjatë shek XVII-të. Ura përbëhet nga tri harqe ku harku kryesor ndodhet në mes dhe me dy harqe ndihmëse anash. Kjo urë shërbente për të lidhur qytetin me fshatin Bugaq, dhe disa fshatra të tjerë.

Fletë Teknike:

Shto informacion
    "The newly added information is the responsibility of the user who uploaded this information."